publication . Bachelor thesis . 2018

Percepció i coneixements dels estudiants d'infermeria sobre la violència en la parella

Val Mañó, Antonio;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 05 Jun 2018
  • Country: Spain
Abstract
Les últimes dades de l'estudi europeu del 2014, sobre la violència de parella indiquen que gairebé 62 milions de dones europees, havien sofert actes de violència de gènere, entre els quals es destaca els relacionats amb la violència de parella (VP). Els maltractaments constitueixen un problema molt greu que genera al nostre país cada vegada més alarma social i més actuacions legals i professionals per fer-li front. El sistema de salut és, amb freqüència, el primer lloc al que les víctimes de violència domèstica acudeixen a la recerca d'assessorament i ajuda, sent aquest el motiu pel qual els professionals de la salut tenen un paper central per a la seva assistèn...
Subjects
free text keywords: Violència envers les dones, Women -- Abuse of, Estudiants d'infermeria, Nursing students, Violència conjugal, Conjugal violence, Percepció social, Social perception
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2018

Percepció i coneixements dels estudiants d'infermeria sobre la violència en la parella

Val Mañó, Antonio;