publication . Bachelor thesis . 2010

Projecte d’una instal•lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg

Batllori Alvarez, Eduard;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 17 May 2010
Abstract
Instal.lació d’una explotació agrícola amb funcionament per energia solar fotovoltaica a Torregrossa (Tarragona). Disseny i definició de les parts necessàries que conformaran la instal•lació solar fotovoltaica que subministrarà energia elèctrica a les bombes de reg
Subjects
free text keywords: Maquinària de bombament, Photovoltaic solar energy, Horticultura -- Innovacions tecnològiques, Horticulture -- Technological innovations, Energia solar fotovoltaica, Pumping Machinery
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2010

Projecte d’una instal•lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg

Batllori Alvarez, Eduard;