Coneixements, actituds i percepció versus la infecció per Virus del Papil·loma Humà en els professionals d'infermeria : tendències en salut pública

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Figueras Besalú, Marina;
(2013)
  • Subject: Papil·lomavirus | Promoció de la salut | Sexually transmitted infection | Human papillomavirus | Health promotion | Malalties de transmissió sexual | Salut pública | Public health

Actualment, s’evidencia una dificultat en el seguiment estricte de les infeccions de transmissió sexual (ITS). A nivell mundial, aquestes causen un problema de Salut Pública (SP) en termes de morbiditat i mortalitat per complicacions i seqüeles que es poden originar si ... View more
Share - Bookmark