Estudi comparatiu entre un sistema de climatització solar amb planta d’absorció geotèrmica i un sistema de climatització amb bomba de calor geotèrmica

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Costillo Javier, Sergi;
(2009)
  • Subject: Energia geotèrmica | Solar thermal energy | Energia tèrmica solar | Energia solar fotovoltaica

Disseny i dimensionat d’una instal•lació de climatització, durant tot l'any, i comparació entre un sistema de climatització solar amb una planta d’absorció geotèrmica i un sistema de climatització mitjançant una bomba de calor geotèrmica, per al despatx de professors i ... View more
Share - Bookmark