Viestintävälineiden käytön ja kasvokkaisviestinnän yhtäaikaisuus

Master thesis Finnish OPEN
Kosunen, Anni;
(2016)
  • Subject: multitasking | puheviestintä | vuorovaikutus | vuorovaikutusteknologia | yhtäaikaisvuorovaikutus | viestintätekniikka

Tässä tutkielmassa tarkastellaan viestintävälineiden käytön ja kasvokkaisviestinnän yhtäaikaisuutta kirjallisuuskatsauksen avulla. Tavoitteena on selvittää ja analysoida, mitä aiheesta ajankohtaisen tutkimustiedon valossa tiedetään. Katsausaineisto on koottu systemaatti... View more
Share - Bookmark