publication . Master thesis . 2013

Customer satisfaction in B2B cloud services

Turunen, Helinä;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2013
  • Country: Finland
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen kautta esitellä B2B-pilvipalveluiden asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia seikkoja, ja kuinka näitä seikkoja tulisi ottaa huomioon asiakastyytyväisyyden parantamisessa. Tässä tutkimuksessa verkkopohjaiseen liiketoimintaan liittyvää asiakastyytyväisyyden tutkimusta käytettiin pohjana etsiessä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia seikkoja pilvipalveluissa. Tutkimuksessa vertaillaan asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia seikkoja vertailemalla tyytyväisyyteen vaikuttavia seikkoja verkkopohjaisen liiketoiminnan, yritysliiketoiminnan (B2B) ja kolmen asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun mallin (American Customer Satisfacti...
Subjects
free text keywords: ACSI, business to business, B2B, cloud service, cloud service pro-vider, customer satisfaction, service quality, software as a service, SaaS, SaaS-QUAL, SERVQUAL, pilvipalvelu, asiakastyytyväisyys, palvelun laatu, pilvipalveluntarjoaja, pilvipalvelut, palvelut, laatu
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue