publication . Bachelor thesis . 2011

Kolmannen kulttuurin lasten sopeutumisprosessit : näkökulmina persoonallisuuden kehitys ja musiikillinen identiteetti

Joensuu, Minttu;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Country: Finland
Abstract
Nuoruus on identiteetin muodostumisen kannalta tärkeää aikaa. Nuoruuden aikana ihminen käy läpi kehityskriisin, jonka aikana hän puntaroi paikkaansa yhteiskunnassa ja rooliaan ystävien kanssa ja suhdetta omaan itseensä. Kriisin positiivinen ratkaisu on identiteetin muovautuminen, mikä ilmenee parhaimmillaan psyykkisenä hyvinvointina. Musiikilla voi olla erityisen tärkeä rooli nuoren etsiessä omaa paikkaansa maailmassa. Se on monipuolinen tunteiden säätelyn keino. Sen avulla nuori voi lohduttautua kriisien keskellä, elpyä raskaasta koulupäivästä tai irtautua arkitodellisuudesta. Se viestii myös sosiaalisesti hyväksyttävästä käytöksestä ja ympäristön arvoista, jot...
Subjects
free text keywords: identiteetti, musiikillinen identiteetti, nuoruusikä, kulttuuri, akkulturaatio, kolmas kulttuuri
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue