Tietoturvauhat ja niiden ehkäiseminen Android-sovelluksissa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Sallanko, Janita; (2017)
  • Subject: android | sovellus | tietoturva

Kandidaatintutkielma käsittelee Android-sovellusten tietoturvauhkia ja näiden ehkäisemistä. Tutkielma rajautuu älypuhelimien tarkasteluun kaikkien Android-laitteiden sijasta. Kyberrikollisuuden lisääntymisen myötä on sovellusten turvallisuuden varmistamisen mer... View more
Share - Bookmark