Sosiaalisen median negatiiviset vaikutukset käyttäjälle

Bachelor thesis Finnish OPEN
Vidgren, Lilli;
(2018)

Tutkielma on kirjallisuuskatsauksena toteutettu kandidaatintutkielma, jonka tutkimusaihe ja -otsikko on sosiaalisen median negatiiviset vaikutukset käyttä- jälle. Negatiivisia vaikutuksia tutkittiin vapaa-ajan käytön näkökulmasta. Sosiaalinen media on tullut no... View more
Share - Bookmark