publication . Master thesis . 2010

Kasvojen suojelua ja hauskanpitoa : keskustelunanalyyttinen tutkimus huumorin rakentumisesta alkuopetuksen ja yläkoulun erityisopetuksessa

Haukka, Vuokko;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2010
  • Country: Finland
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella huumorin rakentumista alkuopetuksen ja yläkoulun erityisopetusympäristöissä ja keskittyä erityisesti siihen, millaisissa eri tarkoituksissa huumoria käytetään. Lisäksi selvitettiin, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä huumorin rakentumisessa ilmeni kahdessa tarkastelemassani ikäluokassa. Huumori ymmärrettiin tässä tutkimuksessa pohjimmiltaan sosiaaliseksi ilmiöksi ja näin ollen sitä tutkittiin tiukasti kiinni vuorovaikutuksellisessa kontekstissaan. Aiheen valinta perustui ennen kaikkea siihen, että huumoria erityisopetusympäristöissä tutkittu aiemmin vähän. Menetelmänä käytettiin keskustelunanalyysia. Aineistona oli kahdek...
Subjects
free text keywords: vuorovaikutus, huumori, luokkahuone, erityisopetus, keskustelunanalyysi, Keskustelunanalyysi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue