Kasvojen suojelua ja hauskanpitoa : keskustelunanalyyttinen tutkimus huumorin rakentumisesta alkuopetuksen ja yläkoulun erityisopetuksessa

Master thesis Finnish OPEN
Haukka, Vuokko;
(2010)
  • Subject: vuorovaikutus | huumori | luokkahuone | erityisopetus | keskustelunanalyysi | Keskustelunanalyysi

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella huumorin rakentumista alkuopetuksen ja yläkoulun erityisopetusympäristöissä ja keskittyä erityisesti siihen, millaisissa eri tarkoituksissa huumoria käytetään. Lisäksi selvitettiin, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä huu... View more
Share - Bookmark