publication . Bachelor thesis . 2016

Yksisivuisten web-sovellusten kehittäminen Angular 2 -sovelluskehyksellä

Kujala, Miika;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Finland
Abstract
Yksisivuiset web-sovellukset ovat yleistyneet viime vuosina. Niiden kehityksessä hyödynnetään usein JavaScript-sovelluskehystä. Angular 2 on Google:n kehittämä JavaScript-sovelluskehys. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella Angular 2 -sovelluskehystä ja sen soveltuvuutta yksisivuisten web-sovellusten ke- hityksessä. Tutkielmassa käydään läpi Angular 2 -sovelluskehyksen ominaisuuksia sekä Angular 2 -sovelluskehyksen käytössä ilmeneviä etuja ja haittoja. Single-page applications have become more popular in recent years. Ja- vaScript framework is often used to help on developing work. Angular 2 is JavaSc- ript framework developed by Google. The aim of this th...
Subjects
free text keywords: Angular 2 -sovelluskehys, yksisivuinen web-sovellus, web-komponentit
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue