Lisätty todellisuus vähittäiskaupan markkinointiviestinnässä

Bachelor thesis Finnish OPEN
Moisa, Teuvo (2017)
  • Subject: lisätty todellisuus | markkinointiviestintä | mobiilisovellukset | AR-selain | ohjelmistokehys | augmented reality | marketing communication | software framework | AR-browser

Lisätty todellisuus eli AR (englanniksi augmented reality) lisää todellisuuteen virtuaalisen elementin. Vähittäiskaupan markkinointiviestinnässä lisättyä todellisuutta on käytetty useiden vuosien ajan vahvistamaan brändikokemusta. Lisätty todellisuus mahdollistaa mukaansatempaavan markkinoinnin ja lisää asiakkaiden uskollisuutta. Lisättyä todellisuutta voi hyödyntää neljän paradigman kautta, jotka ovat aktiiviset painotuotteet ja pakkaukset, virtuaalipeilit, virtuaali-ikkunat ja paikannusta käyttävät AR-sovellukset. Lisätyn todellisuuden sisältö, käyttäjät, kohdeyleisö, sivulliset ja taustatekijät ovat viisi asiaa, joiden pohjalta suunnitellaan optimaalinen AR-kampanja. Esimerkiksi vaatteiden myynnissä tarvitaan erittäin kehittynyttä tietokonenäköä ja suuria määriä dataa. AR-järjestelmät tuovat mukanaan uusia tietoturva- ja yksityisyysongelmia, jotka tulisi ratkaista mieluiten ennen kuin AR yleistyy. AR-sisältöjen erilaiset variaatiot vaihtelevat sen suhteen, millaisilla kehitysalustoilla ne voi toteuttaa. Aktiiviset painotuotteet ja tuotepakkaukset voidaan toteuttaa hyvin monella eri alustalla kuten AR-selainten kehitystyökaluilla tai ohjelmistoprojektina. Muut paradigmat toteutetaan lähinnä ohjelmistoprojektina. Augmented reality for retail marketing communication. Augmented reality mixes a virtual element with reality. Augmented reality is used many years for retail marketing communication to enhance brand experience and to engage customers. AR enables immersive marketing and improve customer engagement. Augmented reality can be utilized through 4 paradigms, which are active print media and packages, magic mirror, bogus window and geo-layer. Content, users, target audience, bystanders and background are five issues which are basic ingredients of optimal AR-campaign. Advanced computer vision and a huge dataset are needed for example in clothing retail. AR-systems create new challenges for security and privacy that should be solved before systems will be widespread. Different variations of AR can be realized by different development platforms. Active print media and packages can be realized by AR browser platform or custom-made. Other paradigms can be realized custom-made.
Share - Bookmark