NoSQL-tietokannat : perusominaisuudet ja luokittelu

Bachelor thesis Finnish OPEN
Soikkeli, Tuomas;
(2015)
  • Subject: NoSQL | tietokanta | ei-relaationaalinen

NoSQL-tietokannat ovat olleet eräitä 2000-luvun kiistellyimmistä teknologioista. Niiden käyttötarkoituksista tai hyödyllisyydestä ei ole yleisesti hyväksyttyä tutkimustietoa, johtuen NoSQL-tietokantojen kehittymättömyydestä ja nuoresta iästä. Tämän tutkielman tarkoituks... View more
Share - Bookmark