publication . Bachelor thesis . 2015

NoSQL-tietokannat : perusominaisuudet ja luokittelu

Soikkeli, Tuomas;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2015
Abstract
NoSQL-tietokannat ovat olleet eräitä 2000-luvun kiistellyimmistä teknologioista. Niiden käyttötarkoituksista tai hyödyllisyydestä ei ole yleisesti hyväksyttyä tutkimustietoa, johtuen NoSQL-tietokantojen kehittymättömyydestä ja nuoresta iästä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten NoSQL-tietokantoja voidaan luokitella ja mitkä ovat niiden käyttökohteet. Tätä varten kerrotaan ensin, miten NoSQL-tietokannat ovat kehittyneet ja minkälaisia ominaispiirteiltä niillä on. Sitten kuvataan, miten NoSQL- tietokannat eroavat perinteisistä relaatiotietokannoista ja voidaanko relaatiotietokannat korvata NoSQL-tietokannoilla. Lopuksi esitetään NoSQL-tietokantoihin...
Subjects
free text keywords: NoSQL, tietokanta, ei-relaationaalinen
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue