Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2016

"She's straight, you delusional cunt!" : a study on bullying and homophobia in online fandoms

Aalto, Emmi;
Open Access
English
Published: 01 Jan 2016
Country: Finland
Abstract
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee seksuaalisten vähemmistöjen syrjintää ja nettikiusaamisen esiintymistä internet-faniyhteisöissä. Edelliset tutkimukset kertovat nettikiusaamisen olevan haitallista ja vaikuttavan uhrien mielenterveyteen – usein jopa enemmän kuin kasvotusten tapahtuva kiusaaminen. Tutkielmaa varten tehty nettikysely suunnattiin “femslash”-faniryhmille. Näiden ryhmien median kulutukseen kuuluvat esimerkiksi tv-ohjelmien naishahmojen väliset (romanttiset) suhteet ja näistä suhteista puhuminen sekä eri materiaalien (kuten kuvien, videoiden ja fanifiktion) luominen ryhmien henkilöiden kesken. Kyselyn perusteella oli tarkoitus saada selville, miten yleistä näiden ryhmien kokema kiusaaminen ja homofobia on ja onko faniryhmään kuuluminen auttanut heitä seksuaalisen suuntautumisensa ymmärtämisessä. Kysely oli yhdistelmä kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta, sillä se sisälsi sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen painotus oli kuitenkin tutkimuskysymyksen takia kvalitatiivinen. Vastausten, joita oli lopulta 2 286, analyysin tavoitteena on tuoda lisää tietoutta queer-(fani)yhteisöjen kokemasta nettikiusaamisesta, joka on selvästi nähtävissä kyselyn tuloksissa. Vaikka kaikkia ei kiusata henkilökohtaisesti, on hyökkäyksiä monia, ja ne vaihtelevat tappouhkauksista uhrin vähättelyyn. Tämä tutkielma sivuaa myös queer-identiteetin muodostusta tv-ohjelmien ja internet-faniyhteisöjen avulla. Aiempien tutkimusten perusteella tv-ohjelmilla ja jaetulla katselukokemuksella on usein suuri merkitys queer-identiteetin muodostamisessa. Tämä näkyi kyselyn vastauksissa, sillä 91% vastaajista oli sitä mieltä, että heidän faniyhteisönsä oli auttanut heitä eri seksuaalisuuksien ymmärtämisessä.
Subjects

Fan culture, Fandoms, Cyberbullying, Online Bullying, Homophobia, Hate Talk, Femslash, Queer, Queer Studies, LGBTQIA+, MOGAI, LGBT+, Queerbaiting, Shipping, Sexual Minorities, Representation

Related Organizations
Download from
moresidebar