Ketterän ohjelmistokehityksen kypsyysmallien vertailu

Master thesis Finnish OPEN
Maukonen, Helena;
(2015)
  • Subject: XP | Scrum | kypsyysmalli | ketterät menetelmät | ohjelmistokehitys

Teknologian nopea kehittyminen ja liiketoimintaympäristön muutokset vaativat ohjelmistokehitykseltä nopeaa reagointikykyä ja lyhyttä vasteaikaa haluttujen ohjelmistotuotteiden ja palvelujen tuotannossa. Ratkaisuksi on usein nähty siirtyminen ketterien menetelmien käyttö... View more
Share - Bookmark