publication . Master thesis . 2013

Potilasohjauksen osaamisen johtaminen terveydenhuollossa : hoitotyön johtajien näkemyksiä

Lehtoranta, Marja;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Country: Finland
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää potilasohjauksen osaamisen johtamista käytännössä. Tutkimuksessa kuvattiin osaamisen johtamisesta erityisesti käytössä olevia potilasohjauksen rakenteita, käytäntöjä ja viestintää, potilasohjauksen osaamisen tunnistamista, kartoittamista ja mittaamista sekä osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä. Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2011 osana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Potilasohjaus vaikuttavaksi (PoiJu) –kehittämishanketta haastattelemalla 22 hoitotyön johtajaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella teemahaastattelun mukaisesti. Aineiston analysoinnin menetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tulokset olivat vaihtel...
Subjects
free text keywords: potilasohjaus, osaamisen johtaminen, hoitotyön johtaja, terveydenhuolto, potilasneuvonta, hoitotyö, johtajat, johtaminen
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue