publication . Bachelor thesis . 2011

The eSourcing Capability Model for Service Providers: Knowledge Manage-ment across the Sourcing Life-cycle

Laaksonen, Pekka;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2011
  • Country: Finland
Abstract
Laaksonen, Pekka The eSourcing Capability Model for Service Providers: Knowledge Manage-ment across the Sourcing Life-cycle Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 42 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja(t): Käkölä, Timo Tässä kandidaatintutkielmassa selvitettiin sitä, miten the eSourcing Capability Model for Service Providers-mallin käytännöt (practices) ovat liittyneet tietä-myksenhallinnan neljään prosessiin: tiedon luominen, varastointi/noutaminen, jakaminen ja hyödyntäminen. Tutkielma suoritettiin kirjallisuus katsauksena. Tutkimus ongelmaa lähestyttiin taulukoimalla mallin käytännöt matriisiin, jos-sa vaaka-akselilla olivat palvelutuotanno...
Subjects
free text keywords: Tietämys, Tietämyksen hallinta, the eSourcing Capability Model for Service Providers
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue