The eSourcing Capability Model for Service Providers: Knowledge Manage-ment across the Sourcing Life-cycle

Bachelor thesis English OPEN
Laaksonen, Pekka;
(2011)
  • Subject: Tietämys | Tietämyksen hallinta | the eSourcing Capability Model for Service Providers

Laaksonen, Pekka The eSourcing Capability Model for Service Providers: Knowledge Manage-ment across the Sourcing Life-cycle Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 42 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja(t): Käkölä, Timo Tässä kandidaatin... View more
Share - Bookmark