Nuorten tietokone- ja konsolipelaaminen ja vanhempien rooli : WHO-Koululaistutkimus

Master thesis Finnish OPEN
Miettinen, Laura;
(2017)
  • Subject: nuoret | pelaaminen | perhe | valvonta | kiintymyssuhde | adolescent | gaming | parental monitoring | parental bonding | tietokonepelit

TIIVISTELMÄ Nuorten tietokone- ja konsolipelaaminen ja vanhempien rooli, WHO-Koululaistutkimus Laura Miettinen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta 2017 75 sivua, 22 liitettä Ohjaaja TtT Raili V... View more
Share - Bookmark