publication . Master thesis . 2017

Nuorten tietokone- ja konsolipelaaminen ja vanhempien rooli : WHO-Koululaistutkimus

Miettinen, Laura;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Finland
Abstract
TIIVISTELMÄ Nuorten tietokone- ja konsolipelaaminen ja vanhempien rooli, WHO-Koululaistutkimus Laura Miettinen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta 2017 75 sivua, 22 liitettä Ohjaaja TtT Raili Välimaa Pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin koulupäivisin ja viikonloppuisin pelaamiseen käytetyn ajan vaihtelua sukupuolen, luokkatason, koetun äidin ja isän valvonnan, koetun äidin ja isän kiintymyssuhteen ja perheeseen liittyvien tekijöiden mukaan. Lisäksi tarkasteltiin oireiden kokemisen yleisyyttä pelaamiseen käytetyn ajan suhteen 5-, 7- ja 9-luokkalaisilla pojilla ja tytöillä. Perheeseen liittyviä tekijöitä o...
Subjects
free text keywords: nuoret, pelaaminen, perhe, valvonta, kiintymyssuhde, adolescent, gaming, parental monitoring, parental bonding, tietokonepelit
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue