publication . Bachelor thesis . 2016

Verkkoyhteisöpalveluiden käytön hyödyt ja haitat työllistyvyydelle

Toivonen, Julia;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Finland
Abstract
Sosiaalisen median käyttö on kasvanut viime vuosina huomattavasti ja verkkoyhteisöpalveluiden käyttö työllistyvyyden edistämisen apuna on kasvussa. Verkkoyhteisöpalveluiden käytöllä voidaan katsoa olevan sekä positiivia että negatiivisia vaikutuksia yksilön työllistyvyydelle. Sosiaalisella medialla on suuri mahdollisuus toimia erityisen tehokkaana osana yksilön työllistyvyyden edistämistä, sillä sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia rekrytointiin, omien taitojen esille tuomiseen sekä verkostoitumiseen. Verkkoyhteisöpalveluiden käyttö rekrytoinnissa luo kuitenkin ongelmia yksilön sananvapauteen ja yksityisyyteen liittyen. Verkkoyhteisöpalveluiden käytö...
Subjects
free text keywords: verkkoyhteisöpalvelu, sosiaalinen media, työllistyminen, työllistyvyys, työnhaku, sosiaalisen median palvelu
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue