Oxygen transport membranes for biomass gasification and cement industry

Book English OPEN
Cheng, Shiyang;
(2015)
  • Publisher: Department of Energy Conversion and Storage, Technical University of Denmark

I dette projekt er udviklet keramiske ilt-membraner til anvendelse ved fremstilling af ren ilt. Membranerne egner sig endvidere til at levere ilt til en række høj-temperatur processer så som ilt-blæst termisk forgasning af biomasse, cement fremstilling og diverse ”oxyfu... View more
Share - Bookmark