publication . Book . 2015

Oxygen transport membranes for biomass gasification and cement industry

Cheng, Shiyang;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Department of Energy Conversion and Storage, Technical University of Denmark
  • Country: Denmark
Abstract
I dette projekt er udviklet keramiske ilt-membraner til anvendelse ved fremstilling af ren ilt. Membranerne egner sig endvidere til at levere ilt til en række høj-temperatur processer så som ilt-blæst termisk forgasning af biomasse, cement fremstilling og diverse ”oxyfuel” processer til omsætning af kul med CO2-indfagning. De udviklede membraner er alle baseret på Gd0.1Ce0.9O1.95-δ (GCO). Betydningen af diverse substituenter (f.eks. Pr og Co), der kan øge materialets elektronledningsevne, og dermed membranernes ydelse (ilt-produktionskapacitet) er studeret, ligesom muligheden for at kombinere CGO med et andet materiale, med højere elektronledningsevne, så membra...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue