publication . Book . 2016

Enhanced Oil Recovery with Application of Enzymes

Khusainova, Alsu;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Technical University of Denmark
  • Country: Denmark
Abstract
Enzymer er for nylig blevet rapporteret, som effektive stoffer for forbedret olieindvinding(EOR). Både laboratorie undersøgelser og felttest viste en markant stigning af olieproduktion. Op til ekstra 16 % af olien blev produceret i laboratorie eksperimenter og op til ekstra 269 tønder olie per dag blev fremstillet under feltforsøg. Det var foreslået, at følgende mekanismer har medvirket tiløget olieproduktionen på grund af enzymer: forbedringer af bjergartsoverfladens befugtningsevne;dannelse af emulsioner; reduktion af olieviskositet; og fjernelse (kemisk nedbrydning) af højmolekylære paraffiner. Umiddelbart kan gevinsten ved at bruge enzymer til olieindvinding...
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue