publication . Book . 2012

Terahertz Technology for Defense and Security-Related Applications

Iwaszczuk, Krzysztof;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Technical University of Denmark
  • Country: Denmark
Abstract
Denne afhandling omhandler udvalgte aspekter af terahertz (THz) teknologi med potentiale i forsvars- og sikkerheds-relaterede applikationer. En ny metode til samtidig dataopsamling i tidsopløst THz spektroskopi eksperimenter er blevet udviklet. Denne teknik demonstreres ved bestemmelse af fladekonduktiviteten af fotogenererede ladningsbrere i semiisolerende gallium arsenid. En sammenligning med resultater opnået ved hjælp af en standard dataopsamlingsprocedure viser at den nye metode minimerer fejl stammende fra uktuationer i laser systemet og timing fejl i THz puls detektionen. Ydermere er det vist at et nyt organisk materiale, BNA, virker som en kraftig og bre...
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue