Hybridized reactive iron-containing nano-materials for water purification

Book English OPEN
Mines, Paul D.;
(2016)
  • Publisher: Technical University of Denmark, DTU Environment

Grundvand er en vigtig kilde til drikkevand alle steder på Jorden, og steder som Danmark er det dén primære kilde til drikkevand. Klimaændringer og befolkningstilvækst vil kun betyde en større afhængighed af grundvand som kilde til drikkevand. Men den voksende befolknin... View more
Share - Bookmark