The GIS assessment of engineering-geological zones of greatest regional importance Slezské Ostravy, Vítkovic a Radvanice

Article English OPEN
Marschalko, Marian ; Třeslín, Lubomír ; Lahuta, Hynek (2008)
  • Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Share - Bookmark