Economics of mine water treatment

Article OPEN
Dvořáček, J.; Vidlář, J.; Štĕrba, J.; Heviánková, S.; Vanĕk, M.; Barták, P.;
(2012)
 • Publisher: The Southern African Institute of Mining and Metallurgy
 • Subject: mine water treatment | water utilization | economics of treatment process

Mine water poses a significant problem in lignite coal mining. The drainage of mine water is the fundamental prerequisite of mining operations. Under the legislation of the Czech Republic, mine water that discharges into surface watercourse is subject to the pe... View more
 • References (9)

  1. CZECH REPUBLIC. Act No. 44/1988 Coll. on the Protection and Utilization of Mineral Resources (The Mining Act). www.cbusbs.cz/prehledplatnych.aspxAccessed 9 February 2010.

  2. CZECH REPUBLIC. Act No. 254/2001 Coll. on Water and Amendments to Some Acts (The Water Act). Ministry of the Environment of the Czech Republic. www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/0/20f9c15060cad3aec 1256ae30038d05c?OpenDocument&ClickAccessed 25 January 2010.

  3. CZECH REPUBLIC. Act No. 100/2001 Coll. on the Assessment of Impacts on the Environment and Amendments to Some Acts (Act on Environmental Impact Assessment). Ministry of the Environment of the Czech Republic www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e89002 96e32/8a12b8f25817a234c125729d0039d956?OpenDocumentAccessed 25 January 2010.

  4. VIDLÁř, J., URBAN, V., and KINDIGER, G. Způsob čištění odpadních vod s nadlimitními obsahy síranů. Czech Pat. 290953: Appl. 6 March 1998, Acc. 13 November 2002.

  5. VIDLÁř, J., NěMEC, J., OSNER, Z., RACLAVSKý, J., SCHEJBAL, C., and STRNADOVÁ, N. Způsob úpravy důlních vod hlinitanem sodným. Czech Pat. 295200: Appl. 30 December 1998, Acc. 15 June 2005.

  6. VIDLÁř, J. et al. Návrh technologického odstraňování síranů a rozpuštěných látek z důlníchvod lokality Kateřina-Radvanice (VUD). VŠBTUO, červen 1998.

  7. VIDLÁř, J. and HEVIÁNKOVÁ, S. Utility Model, CZ č.21442/2010: Donor of aluminium ions for sulphate precipitation.

  8. BANNISTER, F.A., HEY, M.H., and BERNAL, J.D. Ettringite from Scawt Hill, Co. Antrim, Mineralogical Magazine, vol. 24, 1936. pp. 324-329.

  9. HEVIÁNKOVÁ, S. and BESTOVÁ, I. Odstraňování manganu z kyselých důlních vod. Uhlí, Rudy, Geologickýprůzkum, vol. 15, no. 3, 2008. pp. 12-14.

 • Metrics
Share - Bookmark