Vliv lokální geologie na seismickou odezvu povrchu horninového prostředí

Article Czech OPEN
Hrubešová, Eva ; Kaláb, Zdeněk (2009)
  • Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Share - Bookmark