Vliv lokální geologie na seismickou odezvu povrchu horninového prostředí

Article Czech OPEN
Hrubešová, Eva; Kaláb, Zdeněk; (2009)
  • Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Share - Bookmark