Termografie a její možnosti využití pro diagnostiku poruch

Article Czech OPEN
Peřina, Zdeněk ; Čmiel, Filip (2006)
  • Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Share - Bookmark