Vyhodnocení velikosti numerické chyby při řešení problematiky proudění metodou konečných objemů

Article Czech OPEN
Michalcová, Vladimíra ; Kozubková, Milada (2009)
  • Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Share - Bookmark