Vyhodnocení velikosti numerické chyby při řešení problematiky proudění metodou konečných objemů

Article Czech OPEN
Michalcová, Vladimíra; Kozubková, Milada;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Share - Bookmark