publication . Article . 2010

Racionální obsluha linkové sítě MHD formou minimalizace potřebných vozidel

Danek, Jan; Miroslav Plevny; Teichmann, Dusan;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Technická univerzita v Liberci
  • Country: Czech Republic
Abstract
The construction of the urban transport line network is one of the fundamental problems in the traffic practice. Efficient functioning of the public mass transportation supported from the public sources in the towns is more urgent at present, when the individual automobile traffic leads to congestions in central parts of the cities. The demand to increase the culture of travelling in the public mass transportation requir es, however, subst antial costs. Therefore it is necessary to solve the balance between the inhabitants ́ requirements and the economy of the transportation system. The operation of the public mass transportation must be rational; the vehicles m...
Subjects
free text keywords: dopravní síť, lineární programování, PRIVOL, alokace vozidel, veřejná hromadná doprava, traffic network, linear programming, vehicles allocation, public mass transportation

[1] BORDŐRFER, R., GRŐTCHEL, M., PFETSCH, M. E. A column-Generation Approach to Line Planning in Public Transport. Transportation Science, 2007, Vol. 41, No. 1, pp. 123 - 132, ISSN 0041-1655.

[2] CHEN, H. Stochastic Optimization in Computing Multiple Headways for a Single Bus Line. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 2007, Vol. 24, No. 5, pp. 351 - 359. ISSN 1017-0669.

[3] CONSTANTIN, I., FLORIAN, M. Optimizing Frequencies in a Transit Network. International Transactions in Operational Research. 1995, No. 2, pp. 149 - 164. ISSN 0969-6016.

[4] ČERNÝ, J., KLUVÁNEK, P. Základy matematickej teórie dopravy. Bratislava: VEDA, 1990. ISBN 80-224-0099-8.

[5] Dash Optimization [online]. See at: <http: //www.dashoptimization.com>.

[6] ERLANDER, S., SCHÉELE, S. A Mathematical Programming Model for Bus Traffic in a Network. Transportation and Traffic Tudory. Sydney: REED, 1974, pp. 581 - 605.

[7] KLIEŠTIK, T. Quantification Effectiveness Activities Traffic Company by the Rules of Data Envelopment Analysis. E+M Ekonomie a Management, 2009, Vol. 12, No. 1, pp. 133 - 145. ISSN 1212-3609.

[8] PALÚCH, S., MAJER, T. K optimalizácii mestskej a prímestskej pravidelnej osobnej dopravy. In: III. mezinárodní konference Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu 2007. Kunovice: Evropský polytechnický institut Kunovice. 279 s. ss. 245 - 248. ISBN 80-7314-107-8.

[9] PEŠKO, Š. Podpora metód operačního výskumu při navrhovaní systému liniek. In: Dopravná infraštruktúra v mestách, 6. medzinárodná konferencia, 22.10.-23.10.2008, Zborník prispevkov na CD, Žilina: Žilinská univerzita, str. 29. ISBN 978- 80-8070-913-6.

[10] PLEVNÝ, M. Application of Quantitative Optimization Techniques to Small Businesses. In Mathematical Methods in Economics 2004. Brno: Masaryk University Brno, 2004, pp. 256- 260. ISBN 80-210-3496-3.

[11] TEICHMANN, D. O několika modifikacích matematického modelu přidělování vozidel linkám v městské hromadné dopravě. Nová železniční technika. č. 1, 2009. s. 20 - 23. ISSN 1210-3942.

Any information missing or wrong?Report an Issue