Status of the Baikal-GVD project

Article English OPEN
Avrorin, A. V.; Aynutdinov, V. M.; Bannasch, R.; Belolaptikov, I. A.; Bogorodsky, D. Yu.; Brudanin, V. B.; Budnev, N. M.; Danilchenko, I. A.; Domogatsky, G. V.; Doroshenko, A. A.; Dyachok, A. N.; Dzhilkibaev, Z.-A. M.; Fialkovsky, S. V.; Gaponenko, O. N.; Golubkov, K. V.; Gress, O. A.; Gress, T. I.; Grishin, O. G.; Kebkal, K. G.; Kebkal, A. G.; Klabukov, A. M.; Klimov, A. I.; Konishchev, K. V.; Korobchenko, A. V.; Koshechkin, A. P.; Koshel, F. K.; Kozhin, V. A.; Kulepov, V. F.; Kuleshov, D. A.; Kuzmichev, L. A.; ... view all 58 authors
(2012)
Share - Bookmark