O pan das ánimas

Article Galician OPEN
Antón, Fina; Mandianes Castro, Manuel;
(1996)
  • Publisher: Museo Arqueológico Provincial (Orense)
  • Identifiers: handle: 10261/36485
  • Subject: Antropología | O pan das ánimas | Ciclo da vida

O pan, ademais de cumprir una función alimenticia de primeira orde, está revestido dunha significación simbólica importante. O pan durante a vida axuda a pasa-los límites, a da-lo paso, a integrarse entre os cristiáns por cousa do bautismo e a integrarse no grupo dos ho... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication