Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

Book Dutch; Flemish RESTRICTED
Wouters, Jan;
(2011)
  • Publisher: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  • Subject: /dk/atira/pure/thematic/inbo_th_00044 | Beleid | /dk/atira/pure/thematic/inbo_th_00048 | Soorten en habitats | /dk/atira/pure/thematic/inbo_th_00046 | Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheids... View more
Share - Bookmark