publication . Report . 2007

Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats;
Open Access
  • Published: 26 Mar 2007
  • Country: Sweden
Abstract
I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletterande mätningar med likartad metodik inledas med syftet att få tillräckligt dataunderlag för mindre frekventa habitat. Med Naturamoment införlivade i NILS och RIS (samt Jordbruksverkets NILS-anknu...
Subjects
free text keywords: Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Download from

4 ⋅ (1 − μ t ) 2

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue