Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

Report OPEN
Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats;
(2007)
  • Subject: Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för upp... View more
Share - Bookmark