Analys av nickel med ICP-MS

Report English OPEN
Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian;
(2009)
  • Subject: Fish and Aquacultural Science

Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrig... View more
Share - Bookmark