publication . Report . 2010

Analys av nickel med ICP-MS

Wallman Karin; Stefan Löfgren; Sonesten Lars; Demandt Christian;
  • Published: 19 Nov 2010
  • Country: Sweden
Abstract
Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är det. Skillnaden mellan dessa resultat korrelerar bra mot kalciumhalten i provet. Om den erhållna omräkningsformeln NiCa-korr (μg/l) = Niej Ca-korr (μg/l) – 0,495 * Ca (mekv/l)...
Subjects
free text keywords: Fish and Aquacultural Science
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Report . 2010

Analys av nickel med ICP-MS

Wallman Karin; Stefan Löfgren; Sonesten Lars; Demandt Christian;