Hoitajien ja vanhempien välinen vuorovaikutus

Master thesis Finnish OPEN
HASTRUP, ARJA (2006)
  • Subject: Hoitotiede - Nursing Science

Pikkulapsen mielenterveys määritellään lapsen kyvyksi kokea, säädellä ja ilmaista tunteita, muodostaa läheisiä ja turvallisia ihmissuhteita sekä tutkia ympäristöä ja oppia. Vanhempien ohjaus ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen suojaavat lapsen kehitystä. Työntekijän... View more
Share - Bookmark