Kriisi journalismissa: Kansakunnan katastrofit ja muuttuva professio

Doctoral thesis Finnish OPEN
Koljonen, Kari (2013)
  • Publisher: Tampere University Press
  • Subject: journalistiprofessio | ammattieetos | journalistietiikka | katastrofijournalismi | journalistic profession | professional ethos | journalism ethics | disaster reporting | Tiedotusoppi - Journalism and Mass Communication

Journalismin väitetään olevan kriisissä. Mediatutkijoiden mukaan journalismi on kaupallistunut, viihteellistynyt ja yhdenmukaistunut, minkä seurauksena julkinen keskustelu on kaventunut, journalismin arvo yleisölle kyseenalaistunut ja toimitustyö muuttunut teolliseksi s... View more
Share - Bookmark