Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa

Doctoral thesis Finnish OPEN
Hiitola, Johanna (2014)
  • Publisher: Tampere University Press
  • Subject: huostaanotto | kunnollisuus | väkivalta | yhteiskuntaluokka | perhe | out-of-home placement | respectability | violence | class | family | Sukupuolentutkimus - Gender Studies

Tutkimus käsittelee perheen ja vanhemmuuden määrittelyä tilanteissa, joissa hallinto-oikeuksissa päätetään lasten huostaanotoista. Aineistona ovat hallinto-oikeuksien päätösasiakirjat, jotka sisältävät sosiaalityön sekä muiden perheiden kanssa työskentelevien ammattilai... View more
Share - Bookmark