IFRS 8 Toimintasegmentit standardin ongelmia tilintarkastuksen näkökulmasta

Master thesis Finnish OPEN
Lahti-Kala, Anniina (2014)
  • Subject: IFRS-tilinpäätösstandardit | segmenttiraportointi | tilintarkastus | ISA-standardit | postulaatit | tilintarkastusriski | puolistrukturoitu teemahaastattelu | Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma - Master's Degree Programme in Auditing and Evaluation

Vuodesta 2009 lähtien listayhtiöiden soveltama IFRS 8 -standardi määrää, miten yhteisöjen on raportoitava toimintasegmenteistään. Segmenttiraportointi on tullut yhdeksi tärkeimmistä tilinpäätösraportoinnin osa-alueista, ja monet sijoitusanalyytikot pitävät segmentti-inf... View more
Share - Bookmark