publication . Article . 2005

Annála Inse Faithleann an ochtú céad déag agus cath Chluain Tarbh

Ní Úrdail, Meidhbhín;
Open Access Irish
  • Published: 01 Oct 2005
  • Publisher: Eighteenth-Century Ireland Society
  • Country: Ireland
Abstract
Cuid thábhachtach de shaothrú léann na Gaeilge san ochtú céad déag ab ea é abhar staire dúchais a theaglamú agus a thabhairt le chéile: ba chás leis an lucht léinn ag an am, idir scríbhneoirí agus léitheoirí, an staireagrafaíocht féin. Níorbh ionadh san, gan dabht, toisc ceist an aitheantais agus tuiscintí i leith an chultúir Ghaelaigh a bheith ag athrú de réir a chéile in Éirinn san am úd. Fairis sin, bhí tábhacht nach beag ag gluaiseacht na hársaíochta agus ag an athrú dá réir a chuaigh ar phátrúntacht na scríobhaithe dúchais Ghaeilge san ochtú céad déag. Bhí bonn leagtha cheana féin fé athinsint na staire sa tseachtú haois déag san Eoraip trí chéile, gan amhr...
Subjects
free text keywords: Cath Chluain Tarbh, Léann na Gaeilge, Ochtú céad déag, Staire
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue