Σχεδίαση και υλοποίηση ενός LDPC αποκωδικοποιητή για DVB-S2 συστήματα

Doctoral thesis Greek OPEN
Κορδώνη, Μαρίνα;
(2009)
  • Subject: Κωδικοποίηση καναλιού | 005.72 | Channel coding | LDPC

Tα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα έχουν υιοθετήσει κώδικες διόρθωσης λαθών με στόχο να αυξήσουν της αξιοπιστία των συστημάτων κατά τη μετάδοση πληροφορίας. Οι LDPC (Low-Density-Parity-Check codes) κώδικες είναι μία κατηγορία κωδίκων που πρόσφατα άρχισαν να απασχολο... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (Doctoral thesis, 2009)
  • Cite this publication