Η συμβολή της πνευματικότητας και του συναισθήματος στην παιδαγωγική σχέση και στο συμβουλευτικό ρόλο των εκπαιδευτικών. Μία έρευνα σε γυναίκες εκπαιδευτικούς

Doctoral thesis Greek OPEN
Δεμαρτίνου, Ελισάβετ;
(2012)
  • Subject: Πνευματικότητα | Συναίσθημα-συναισθηματική νοημοσύνη | Παιδαγωγική σχέση | Συμβουλευτικός ρόλος | Γυναίκες εκπαιδευτικοί | 370.153 4 | Spirituality | Emotion-emotional intelligence | Councelling role | Pedagogical relationship | Female educators

Η ανα χείρας διατριβή σκοπό είχε να θέσει προβληματισμούς για τον επαναπροσδιορισμό του νοήματος της παιδαγωγικής σχέσης των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους, σε συνάρτηση με το συμβουλευτικό ρόλο των εκπαιδευτικών. Τα ερωτήματα τα οποία κίνησαν το ερευνητικό ενδι... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (Doctoral thesis, 2012)
  • Cite this publication