Ανάπτυξη διαδραστικού συστήματος τεκμηρίωσης και διαχείρισης της δομημένης καλωδίωσης

Doctoral thesis Greek OPEN
Γεωργίου, Παναγιώτης Βασίλης;
(2014)
  • Subject: Δομημένη καλωδίωση | Τεκμηρίωση συστήματος δομημένης καλωδίωσης | Διαχείριση συστήματος δομημένης καλωδίωσης | 621.382 3 | Structured cabling | Structured cabling system documentation | Structured cabling management system | AutoCAD | AutoLISP | DCL

Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την δημιουργία ενός προγράμματος για τη διαχείριση του δικτύου Δομημένης Καλωδίωσης. Μέσω της εφαρμογής αυτής, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να έχει μία πλήρη εικόνα της εγκατεστημένης δομημένης καλωδίωσης του κτηρίου κα... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (Doctoral thesis, 2014)
  • Cite this publication