Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά βραχώδους υλικού

0044 Greek OPEN
Μπερεβέσκου, Ιωάννα;
(2013)
  • Subject: Βραχώδες υλικά | Μηχανικές ιδιότητες βράχων | Φυσικές ιδιότητες βράχων | Μαγματικά πετρώματα | 624.151 32 | Intact rocks | Mechanical properties of rocks | Physical properties of rocks | Igneous rocks

Αντικείμενο της εργασίας είναι η αποτίμηση των φυσικών και μηχανικών παραμέτρων του βραχώδους υλικού από μερικά μαγματικά πετρώματα (δακίτης, περιδοτίτης και γρανίτης), καθώς και κάποιων μεταμορφωμένων πετρωμάτων (γνεύσιος). Η δειγματοληψία των γεωϋλικών έγινε στις περι... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (0044, 2013)
  • Cite this publication