Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων του βραχώδους υλικού και εφαρμογή αυτών στην εκτίμηση της αντοχής και παραμορφωσιμότητας της βραχομάζας

0044 Greek OPEN
Παπανακλή, Στυλιανή;
(2007)
  • Subject: Βράχος | Βραχομάζα | Μηχανική αντοχή | Παραμορφωσιμότητα | Βραχώδες υλικό | Σταθερά mi | 624.151 32 | Rock | Rock mass | Mechanical strength | Deformability | Rock material | Mi constant

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση των μηχανικών παραμέτρων του βραχώδους υλικού και η εφαρμογή αυτών στην εκτίμηση της αντοχής και παραμορφωσιμότητας της βραχομάζας. Προς την κατεύθυνση αυτή, έγινε οριοθέτηση της μηχανικής συμπεριφοράς το... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (0044, 2007)
  • Cite this publication