Συμβολή εις την σύνθεσιν 1,4 - Βενζοδιαζεπίνο - 3,5 - Διονών

Doctoral thesis Greek OPEN
Σταυρόπουλος, Γεώργιος (1977)
  • Subject: Φαρμακολογία | Οργανική χημεία | Ετεροκυκλικές ενώσεις | Βενζοδιαζεπίνες | 547.59 | Pharmacology | Organic chemistry | Heterocyclic unions | Benzodiazepines

- -
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (Doctoral thesis, 1977)
  • Cite this publication