Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείων για παραγωγή υδρογόνου

Doctoral thesis Greek OPEN
Κουτρούλη, Ελένη;
(2008)
  • Subject: Βιοκαύσιμα | Υδρογόνο | Απόβλητα ελαιοτριβείων | Ενζυμική υδρόλυση | Αναερόβια χώνευση | Μοντελοποίηση (ADM1) | 662.87 | Biofuels | Hydrogen | Olive mill wastes | Enzymatic hydrolysis | Anaerobic digestion | Modelling (ADM1)

Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Μεσογείου, λόγω της άκριτης διάθεσης τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, περίπου το 95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιόλαδου παράγεται από μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις Μεσογε... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (Doctoral thesis, 2008)
  • Cite this publication