Μελέτη μιας νέας μετάλλαξης στο γονίδιο STAT3 που ενέχεται στο σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας Hyper-IgE

Doctoral thesis Greek OPEN
Παπαναστασίου, Αναστάσιος;
(2010)
  • Subject: Μοριακή βιολογία | Μοριακή ανοσολογία | Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες | Σύνδρομο Hyper-IgE | 616.979 | Primary immunodeficiency | Hyper-IgE syndrome (HIES) | STAT3

Το σύνδρομο Hyper-IgE (HIES) είναι μια σπάνια πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα IgE στον ορό, υποτροπιάζουσες σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις του δέρματος και επεισόδια πνευμονίας με σχηματισμό κύστεων. Επιπλέον, στο φαινότυπο του συνδρόμου π... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Nemertes via Nemertes (Doctoral thesis, 2010)
  • Cite this publication