publication . Thesis . 2021

Rahvuskuuluvuse tähendus riigi ja üksikisiku perspektiivist Eestist Saksamaale 1941. aastal ümberasunute elulooliste andmete põhjal

Tark, Triin;
Open Access Estonian
  • Published: 12 Jul 2021
  • Country: Estonia
Abstract
Siinne doktoritöö käsitleb rahvuskuuluvuse tähendust inimeste ja riigi vahelistes suhetes 20. sajandi esimesel poolel, kasutades näidisvalimina 1941. aastal Eestist Saksamaale ümber asunud inimeste andmeid. Uurimuse eesmärk on selgitada, kas ja kuidas riiklik rahvuspoliitika mõjutas inimeste käitumist ja vastupidi – mil määral mõjutasid inimeste valikud riikide tegevust. Valimisse hõlmatud inimestest suurem osa puutus uuritaval perioodil kokku nelja riigi – Venemaa keisririigi, Eesti Vabariigi, Nõukogude Liidu ja Saksamaa – rahvuspoliitikaga. Nende põhimõtteliselt erineva rahvuspoliitikaga riikide käsitlemine võimaldab tuvastada rahvuse ühiskondliku tähenduse un...
Subjects
free text keywords: Estonians, Germans, national identity, displaced persons, ethnic policy, Estonia, Germany, 1941, history, dissertatsioonid, ETD, dissertations, väitekirjad, rahvused, eestlased, sakslased, rahvuslik identiteet, ümberasustatud, rahvuspoliitika, Eesti, Saksamaa, ajalugu, 1941
Related Organizations
Communities
Communities with gateway
OpenAIRE Connect image
Any information missing or wrong?Report an Issue