publication . Thesis . 2016

Sisemise poliitilise mõjususe seos poliitilise osalusega nelja pikaajalise demokraatiakogemusega riigi näitel

Kudre, Daisy;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Tartu Ülikool
  • Country: Estonia
Abstract
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli leida, kuidas mõjutab indiviidi poliitilist osalust tema sisemine poliitiline mõjusus ehk uskumus, et ta suudab riigis poliitilist ja sotsiaalselt muutust ellu viia. Uurimus on oluline, kuna pikaaegse demokraatiakogemusega riikides on viimaste aastakümnete jooksul toimunud poliitilise osaluse mustrite muutus, kuid selle põhjuste osas leidub erinevaid teoreetilisi arusaamasid. Nimelt osalevad inimesed osalevad üha enam mittekonventsionaalsel teel ehk protestidel, demonstratsioonidel ja organisatsioonide töös ning üha vähem konventsionaalsel viisil ehk poliitikute ja parteidega seotud tegevustes. Käesolev bakalaureusetöö tu...
Subjects
free text keywords: bakalaureusetööd, demokraatia, poliitiline osalus, poliitika, Šveits, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue