Torbjörn Tännsjö spordifänluse ebamoraalsuse argumendi kriitika

Doctoral thesis Estonian OPEN
Järvela, Mariann;
(2015)
  • Publisher: Tartu Ülikool
  • Subject: Tännsjö, Torbjörn | spordieetika | sport | sportlased | fännid | bakalaureusetööd

Käesolevas bakalaureusetöös on vaatluse all Torbjörn Tännsjö spordifänluse ebamoraalsuse argument. Tännsjö artikkel Is it fascistoid to admire sports heroes? (2000) on üks esimesi kirjutisi fännieetika valdkonnas – see, käesoleva töö põhitekst, on olulisel kohal ka kogu... View more
Share - Bookmark