publication . Thesis . 2015

Torbjörn Tännsjö spordifänluse ebamoraalsuse argumendi kriitika

Järvela, Mariann;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Tartu Ülikool
  • Country: Estonia
Abstract
Käesolevas bakalaureusetöös on vaatluse all Torbjörn Tännsjö spordifänluse ebamoraalsuse argument. Tännsjö artikkel Is it fascistoid to admire sports heroes? (2000) on üks esimesi kirjutisi fännieetika valdkonnas – see, käesoleva töö põhitekst, on olulisel kohal ka kogu fännieetika maastikul. Antud töö eesmärgiks on kummutada Tännsjö argument – tema kriitika spordifänluse aadressil. Fännieetika on üsna uus uurimisvaldkond – kõik käesolevas töös analüüsitavad artiklid antud käsitlussfäärist on kirjutatud sel ehk XXI sajandil. Pikka aega on spordieetika fookuses olnud need teemad, mis on seotud tippsportlase endaga. Näiteks küsimused selle kohta, kuidas sportlane ...
Subjects
free text keywords: Tännsjö, Torbjörn, spordieetika, sport, sportlased, fännid, bakalaureusetööd
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue